Zorgcoöperatie Gemert

Binnen Gemert-kern heeft een groep mensen het initiatief genomen om samen met de Senioren Vereniging Gemert en gehandicaptenvereniging Houvast een zorgcoöperatie op te richten. De Senioren Vereniging Gemert en de gehandicaptenvereniging Houvast blijven wel gewoon als zelfstandige verenigingen bestaan.

Waarom willen we een zorgcoöperatie?

De overheid vindt dat u in de toekomst eerst moet kijken of u uw problemen zelf kunt oplossen voordat u een beroep doet op dure professionele zorg. In de praktijk is het moeilijk dat alleen voor elkaar te krijgen. Wij zijn er van overtuigd dat we samen, om te beginnen met de leden van de Senioren Vereniging Gemert en de gehandicaptenvereniging Houvast, wèl in staat zijn om op “eigen kracht”onze problemen op te lossen.

Wat is het doel van de coöperatie?

We proberen met elkaar zekerheid te bieden voor de toekomst. Dat houdt in dat degene die zorg of hulp “geeft” er op moet kunnen rekenen, dat hij (later) ook zorg of hulp kan “krijgen”.

Wat is de basis van die coöperatie? De basis is dus het principe van hulp of zorg “geven” en hulp of zorg “krijgen”. Bijna al onze leden zijn in staat iets voor een ander lid te betekenen. Voorbeelden: Bij slechtzienden de krant voorlezen, bij alleenstaanden een kop koffie drinken, met iemand gaan wandelen of boodschappen doen, met iemand naar de dokter of ziekenhuis gaan, kleine klusjes doen in het huishouden of in de tuin. Misschien zijn er binnen onze vereniging ook mensen, die ervaring hebben in de zorg of kunnen helpen bij het invullen van formulieren of met u naar het gemeentehuis kunnen gaan? Aan de andere kant willen wij graag van u weten wat u van de coöperatie wilt “krijgen”. Wanneer u zorg of hulp nodig heeft en u weet (nog) niet of u iets “terug” kunt doen, bent u toch van harte welkom.

Persoonlijk contact.

Misschien vindt u het moeilijk om op te schrijven wat u wilt ” geven” of “krijgen”. Wij kunnen ons voorstellen, dat u een nadere toelichting wilt. Wij vragen u dit aan te geven op het bijgevoegde formulier. Dan komen we graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek.

Is de zorg of hulp die je levert vrijblijvend?

We willen goede afspraken tussen degene die hulp of zorg “geeft” en degene die hulp- en zorg ‘krijgt”. Juist door met ons allen verantwoordelijk te zijn willen we onderlinge afhankelijkheid en belasting voorkomen. De coöperatie gaat de vraag en het aanbod in een rooster zetten zodat iedereen precies weet waar hij/zij aan toe is. U moet natuurlijk ook eens gewoon “vrij” kunnen nemen.

Kan die coöperatie zich verder ontwikkelen? Wij denken van wel. Wanneer het systeem van “geven en krijgen” goed loopt willen we verdere stappen zetten.

Wie kan er lid worden van de coöperatie? Ieder lid van de Senioren Vereniging Gemert of Houvast is automatisch lid van de coöperatie, tenzij u dat niet wenst. Op het formulier geeft u dan aan dat u de doelstelling van de coöperatie niet onderschrijft.

Wie zitten er in de initiatiefgroep?

Jan Wagemakers, Harrie Verkampen, Peter van de Mheen, Ad Tuijtelaars, Yvonne Heynen en Hans van Dijk.